Claudicatio intermittens; oorzaak, symptomen en behandeling (2024)

Claudicatio of etalagebenen is het optreden van pijnlijke kramp in spieren van het bovenbeen of de kuit door een slechte bloedtoevoer naar de beenspieren. Oorzaak van de slechte bloedtoevoer naar de spieren is atherosclerose of aderverkalking, waarbij de slagaders vernauwt raken en de vaatwand stugger en dikker wordt. Hierdoor wordt de bloeddoorstroming slechter en krijgen weefsels minder zuurstofrijk bloed. Mensen die hier last van hebben moeten regelmatig even stilstaan en kijken dan vaak even in etalages, vandaar de naam etalagebenen.

Oorzaak van het optreden van claudicatio

Zoals hierboven al vermeld treedt claudicatio op bij mensen die lijden aan atherosclerose. Dit is een welvaartsziekte, die op kan treden door een te hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, diabetes mellitus, overgewicht, weinig lichaamsbeweging en roken. Verder zijn ook leeftijd en aanleg van invloed. Het proces verloopt langzaam, waardoor pas later klachten gaan optreden. Behalve etalagebenen kunnen klachten optreden als pijn op de borst, een hartinfarct of een beroerte. Mensen die last hebben van etalagebenen hebben meer kans om binnen vijf jaar te overlijden aan een hartinfarct. Bovendien zorgt de slechte doorbloeding van de benen en voeten vaker voor problemen, waarbij het eventueel kan leiden tot amputatie van tenen of zelfs van het onderbeen.

Atherosclerose

Een sluipende ziekte waar veel mensen in Nederland aan lijden, en die kan leiden tot claudicatio, is atherosclerose. Bij deze ziekte hoopt zich vet op in de binnenbekleding van de slagaders. De slagaders vernauwen zich en worden steeds stugger. Gevolg is een verminderde doorstroming van het bloed, waardoor weefsels minder zuurstofrijk bloed krijgen. Slagaders kunnen scheuren en bloed klonten die dan kunnen ontstaan kunnen een slagader volledig afsluiten. Er kan een beroerte of een hartinfarct optreden. In het begin merk je niks van het proces. Pas als de slagaders voor de helft of meer zijn dichtgeslibd gaan er klachten optreden. Bij inspanning treedt er vaak pijn op de borst op, angina pectoris. Als de vernauwing erg groot is, zo'n 90%, dan zal er zelfs in rust pijn op de borst optreden. Het best kun je gezond leven, zodat atherosclerose zoveel mogelijk wordt voorkomen. Helaas is de ziekte bij sommige mensen erfelijk aangelegd, maar ook dan is het zeker van belang om een gezonde leefstijl aan te houden. Veel beweging, niet roken, overgewicht voorkomen en niet teveel dierlijk vet binnenkrijgen zijn van belang.

Atherosclerose kan ervoor zorgen dat de bloedvoorziening in een been te minimaal wordt, waardoor pijnklachten bij inspanning gaan optreden, claudicatio intermittens of ook wel etalagebenen genaamd.

Symptomen claudicatio

 • Pijn of kramp in het been die optreedt bij inspanning en die afneemt bij stilstaan. Het been kan ook zwaar en vermoeid aanvoelen bij inspanning
 • De voet van het aangedane been zal kouder aanvoelen dan de andere voet
 • Verdikte teennagels
 • Langzame groei teennagels
 • Haargroei op tenen en benen neemt af

Behandeling

De behandeling zal erop gericht zijn om de klachten te verminderen en verdere aderverkalking te voorkomen door de risicofactoren aan te pakken. Er zijn dingen die je zelf kunt doen, als;

 • Looptraining. Veel wandelen, ook al doet dat pijn, is goed. De zuurstoftoevoer in de benen zal verbeteren. Als het niet lukt om dit zelf te doen dan kan een fysiotherapeut hierin begeleiding geven.
 • Stoppen met roken. Roken is slecht voor hart en bloedvaten, het is dus van belang om zo spoedig mogelijk te stoppen met roken. Als dit zelf niet lukt dan is er allerlei hulp voor handen.
 • Medicijnen om de slagaderverkalking te verminderen, de bloeddruk te verlagen of diabetes mellitus te behandelen.
 • Starten met bloedverdunnende medicijnen.
 • Bij ernstige vernauwing van de beenslagader kan er een dotterbehandeling plaatsvinden, waarbij er via een katheter een ballonnetje wordt opgeschoven naar de plek van de vernauwing. Deze wordt opgeblazen, zodat de elastische vaatwand wordt uitgerekt. Eventueel wordt dit een paar keer herhaald totdat de vernauwing minder is geworden.
 • Een bypassoperatie is ook een mogelijkheid, waarbij er met aders uit het been of met een kunststof vaatprothese een omleiding langs de vernauwing wordt gemaakt.

© 2012 - 2024 Wilmo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.

Gerelateerde artikelen

Claudicatio intermittens; oorzaak, symptomen en behandeling (1)Claudicatio intermittens: Pijn in benen tijdens wandelenClaudicatio intermittens (etalagebenen) is een symptoom dat zichtbaar is tijdens het wandelen. Een patiënt ervaart tijde…

Claudicatio intermittens; oorzaak, symptomen en behandeling (2)Etalagebenen: pijn, kramp in been tijdens lopenBij etalagebenen of claudicatio intermittens gaat het om een vaataandoening. Tijdens het lopen ontstaan er klachten in d…

Claudicatio intermittens; oorzaak, symptomen en behandeling (3)Pijnlijke, tintelende, vermoeide, slap gevoel in de benen?Een vreemd slap gevoel in je benen? Het gevoel dat je niet meer kan staan? Een slap, moe gevoel in de benen die trillen…

Claudicatio intermittens; oorzaak, symptomen en behandeling (4)Looptherapie bij pijnlijke etalagebenen i.p.v. een operatieNiet iedereen die voor een winkeletalage stil staat, doet dat uit interesse voor de geëtaleerde producten. Een groot aan…

Claudicatio intermittens; oorzaak, symptomen en behandeling (5)Jeukende oogledenJeukende oogleden zijn erg vervelend. Soms zijn de oogleden opgezwollen of is de huid op en om de oogleden juist heel er…

Claudicatio intermittens; oorzaak, symptomen en behandeling (6)Wat kun je doen bij een brok in de keel?Het gevoel hebben dat je een brok in de keel hebt, kan zeer afleidend zijn en ervoor zorgen dat je niet rustig bent of s…

Bronnen en referenties
 • Site Hartstichting
 • Boek Hartwijzer ISBN 9789072219602
 • NHG
Claudicatio intermittens; oorzaak, symptomen en behandeling (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5503

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.